Water                        

De waterpartijen van de Borgmeren zijn ontstaan door zandwinning hetgeen impliceert dat sprake is van schoon helder water met een zandbodem. De Scharmerplas is ongeveer 20 ha. groot en in het midden ca. 10 meter diep. De Harkstederplas is ca. 70 ha. groot en heeft in het midden een diepte tot 20 meter. De zandwinning in deze plas is in 2011gesloten. Beide plassen zijn gescheiden door de Heerenlaan zodat men op de fiets aan weerszijden uitzicht over het water heeft. Er is geen open verbinding met andere wateren waardoor deze plassen zich bij uitstek lenen voor ongestoord woongenot. In de villawijk Borgmeren lopen waterpartijen tot ver in de bebouwing zodat veel woningen direct aan het water liggen. 

Meer water zal ontstaan aan de overkant van de Hoofdweg door de aanleg van een groot recreatiemeer van ca. 600 ha. in het kader van de realisatie van Meerstad. Dat meer krijgt een directe verbinding met het Schildmeer via het Slochterdiep en het prachtig meanderende Afwateringskanaal. Vanaf het Schildmeer is dan weer een verbinding met het Eems/Dollard estuarium mogelijk. Via een andere sluisverbinding nabij Groningen kan men ook naar het Eemskanaal en zo via de binnenwateren van Groningen naar het landelijk binnenvaartnet.


                           Borgmeren - wonen als een vis in het water