Villawijk Borgmeren             

Aan de oost- en noordoostoever van de regionale zandwinning te Harkstede (ook wel Harkstederplas genoemd) is een villawijk verrezen onder de noemer Kwaliteitslokatie Borgmeren waarvan fase 1 en 1A al jaren geleden zijn gerealiseerd en fase 2 en 3 onder een artikel 19 WRO procedure zijn gebouwd. Fase 3A is al enige tijd onderwerp van discussie.

Aansluitend aan de historische lintbebouwing langs de Hoofdweg in Scharmer vindt men als overgang nog enige traditionele bouw maar verderop naar het dorpscentrum van Harkstede en aan het water staan vele staaltjes van moderne architectuur. Over het algemeen is er gebouwd op zeer ruime kavels en deze villawijk kenmerkt zich dan ook door een grote openheid en veel groen en in combinatie met de Meerstadplannen heeft Harkstede de potentie het nieuwe Haren of zelfs Wassenaar van Groningen te worden. 

De concessie voor de zandwinning liep tot 2015, maar omdat de ontgronding zich vnl. concentreert op de diepe zandwinning (tot 20 m) in het centrale gedeelte van de plas zijn de oevers en het oppervlaktewater merendeels al vrijgegeven voor bebouwing en recreatie. Intussen is in 2011 de zandwinning gesloten.

Alle voorzieningen liggen a.h.w. aan de rand van de wijk en onder het nieuwe Centrumplan is de overgang naar het oude dorp (Dorpshuisweg) in het kader van de dorpsvernieuwing geheel gereconstrueerd waardoor een goede aansluiting van oud en nieuw is ontstaan. De afronding van het plan in een fase 3A zal nog een aantal bouwkavels en een nieuwe ontsluiting naar de Hoofdweg opleveren (zie onder Bouwplannen).


                          Borgmeren - flowerpower op vruchtbare grond