Meerstad                             

Waar de villawijk Borgmeren aan de zuidzijde van de Hoofdweg in Harkstede is gelegen, speelt het Meerstadgebeuren zich af aan de noord- en westzijde van het dorp ter weerszijden van de Hoofdweg.

www.meerstad.eu 

De vraag naar woningen in de provincie Groningen is de laatste jaren sterk gestegen. Meerstad zou in eerste aanleg ruimte bieden aan 10.000 woningen in de prijsklasse midden tot hoog t.b.v. de regio Groningen, met recreatiefaciliteiten in combinatie met waterberging, natuur en landschap. Het centrale meergebied wordt ca. 600 ha groot. De grootste woonconcentraties komen aan de noord- en westzijde in het Groninger plangebied, in Harkstede komt vnl. ruim opgezette bebouwing. Een Discussiemodel dat in november 2002 gereed was ging nog uit van 8.000 woningen, het later verschenen Masterplan omvatte 10.000 woningen.

De hoofdontsluiting naar Groningen zal gaan langs het Eemskanaal waar nu nog de Driebondsweg naar het gelijknamige industrieterrein met zijn autoboulevard (www.autoboulevardgroningen.nl) loopt. Vanaf de huidige rondweg kan men via de afslag Driebond  zonder oponthoud snel langs de zuidzijde van het Eemskanaal naar Harkstede en omgekeerd. 

Het project was oorspronkelijk een samenwerking tussen de Provincie Groningen, de gemeenten Groningen en Slochteren, de ministeries van Volkshuisvesting en Landbouw, het Waterschap en projectontwikkelaars. Gezamenlijk is werd Grondbank opgezet. Op 24 november 2006 werd het eigen kantoor van het Projectbureau Meerstad aan de Hoofdweg in Harkstede officieel geopend. Het kantoor is inmiddels in 2015 verplaatst naar het Woldmeer en is gevestigd in een drijvende unit.
Bureau Meerstad, Waterviolier 2, 050 - 599 57 10, info@meerstad.eu, www.meerstad.eu

Door problemen met de exploitatie-opzet en de verdeling van bouwvolumes vanwege het (nog) niet participeren van de zogenaamde groep Twente projectontwikkelaars met grondposities nabij Groningen is vertraging ontstaan waaruit ongetwijfeld repercussies gaan voortvloeien voor de grondprijzen die dan ook naar verwachting in de vrije sector rond of boven de Ä 200,00 per m≤ gaan liggen. Eind december 2004 werd een (voorlopig) akkoord bereikt over het Masterplan, de Samenwerkingsovereenkomst (SOK) op hoofdlijnen, de grondexploitatie (GREX) en de oprichting van de Grondexploitatie Maatschappij Meerstad (GEMM).

De gemeenteraden, provinciale staten, de ministerraad en de deelnemende marktpartijen hebben medio 2005 ingestemd met de plannen en zo kon op 28 september 2005 worden overgegaan tot ondertekening van de SOK, de oprichting vzn de GEMM en kon worden gestart met de aanleg van Meerstad. Vanwege de problemen met grondposities nabij Groningen zal op het grondgebied van Slochteren worden begonnen. In de eindversie van het Masterplan blijft een fietsverbinding op de plaats van het huidige Slochterdiep gehandhaafd, evenals de Lagelandsterweg, en zijn de zogenaamde verkeersknippen in Engelbert en Middelbert vervallen. Er komt een nieuwe sluis tussen het Slochterdiep en het Eemskanaal.

Intussen werd ook Meerstad getroffen door de crisis en is het gebied boven het Slochterdiep uit het plan gehaald. Het verlies op reeds in dat gebied aangekochte gronden wordt geschat op Ä 30 mln. De oorspronkelijke planning moest drastisch bijgesteld worden.  E.e.a. zal wellicht leiden tot kleinere en duurdere kavels in het overgebleven gebied. De weg langs het Slochterdiep kan nu gehandhaafd worden en dat maakt een oplossing van de verkeersproblematiek eenvoudiger.  Het waterpeil van het recreatiemeer komt op ca. NAP - 2.20m tot -2.50 m te liggen.


Op 28 januari 2011 ging de eerste paal van deelplan 1 officieel de grond in. Intussen bleek de markt weerbarstiger dan gedacht en zijn er zaken rond grondspeculaties aan het licht gekomen die de deelnemende partijen als de gemeenten Groningen en Slochteren voor grote financiŽle problemen hebben gesteld. De projectontwikkelaars zijn uit het project gestapt en ook de gemeente Slochteren is terug getreden. De gemeente Groningen zal nu in haar eentje het woningbouwplan getemporiseerd ontwikkelen en de gemeente Slochteren zal de voorzienigen regelen. De eerste bewoners hebben zich intussen gesettled en de eerste waterwoningen zijn in  mei 2013 te water gelaten.

In 2015 werd overeenstemming bereikt over de indeling van het Meerstadgebied bij de gemeente Groningen. Het gebied tot de Bieleveldslaan gaat in zijn geheel over naar Groningen en vanaf de Hoofdlaan gaat de grens lopen achterlangs de bebouwing aan de Hoofdweg en Hamweg tot het Slochterdiep

In november 2015 kwam Meerstad met het volgende bericht over de nieuwe wijk Tersluis:

 

 

 

 

 

November 2015

Beste belangstellende,

We vallen maar direct met de deur in huis, want we hebben een nieuwtje. Tersluis, de nieuwe en tweede wijk van Meerstad, komt er aan! Sterker nog, tijdens de woonbeurs Nieuwbouw XL in Groningen (20 t/m 22 november) presenteren wij u en alle woningzoekenden graag de eerste plannen en impressies. Niet alleen van de wijk en de unieke omgeving maar ook van de eerste potentiŽle woningen die daar straks zullen verrijzen.

Bent u ook benieuwd? Bezoek dan onze stand en laat u informeren over deze en alle (toekomstige) mogelijkheden in dit bijzondere woon-, natuur- en recreatiegebied.

 

 

Wonen in Tersluis

 

 

 

 

Liggend aan het Woldmeer, het toekomstige Park en de vaarverbinding, wordt Tersluis een plek waar je kunt wonen en leven met veel ruimte en groen om je heen. Waar kinderen veilig kunnen spelen, waar je zo even in je bootje stapt om het Woldmeer op te varen (of er ís ochtends vroeg een frisse duik in te nemen) en waar je ontspannen wandelingen maakt in de natuur.
Tersluis wordt een wijk voor echte levensgenieters. Voor mensen die op zoek zijn naar het ultieme vakantiegevoel, gewoon thuis in hun eigen huis. Iedere dag weer. En met de stad dichtbij.
Lees meer


Sfeerimpressie wonen & leven in Tersluis 

 

 

Woonbeurs Nieuwbouw XL

 

 

 

 

Naast de plannen voor Tersluis en de uniek gelegen en ruime kavels voor zelfbouw, willen we u tijdens de woonbeurs ook de nieuwste woningbouwplannen voor Meeroevers niet onthouden. Met onder meer halfvrijstaande en vrijstaande woningen aan de westzijde van de wijk en eengezinswoningen, voor zowel huur als koop, aan de oostkant van Meeroevers.
Tijdens de beurs zullen de ideeŽn voor het wonen op deze beide locaties worden gepresenteerd en kunt u, net als voor Tersluis, uw belangstelling kenbaar maken.

 

Sfeerimpressie eengezinswoningen Meeroevers 

Bent u niet in de gelegenheid om langs te komen dit weekend in MartiniPlaza? Breng dan gauw eens een bezoek aan ons Informatie- en Verkoopcentrum Meerstad. U bent alle dagen, dus ook in het weekend, van harte welkom!
 
Graag tot ziens!
 
Met vriendelijke groet,
Bureau Meerstad


Kijk voor openingstijden en meer informatie over de beurs (gratis entree) ook op de site van Nieuwbouw XL. 

 

 

 

 

Bureau Meerstad  I  Waterviolier 2  I  050 - 599 57 10  I  info@meerstad.eu  I  www.meerstad.eu

 

De ontwikkeling van Meerstad heeft de crisis achter zich gelaten en gaat gestaag door.


           Meerstad, combinatie van recreatie en serene rust