Bouwplannen Harkstede - Borgmeren   fase 2, 3 en 3A
 
                                                       

 
 Oversteek naar bouwplaats                                                                       Onthulling bouwbord  08-11-2004

Na de voltooing van fase 1 en 1A  is in 2004 begonnen met de verdere ontwikkeling van het plan Borgmeren. Op 8 november 2004 werd met de onthulling van een bouwbord het officile startsein gegeven voor het bouwrijp maken van de fasen 2 en 3 voor een totaal van ca. 150 woningen, waarvan 85 vrije kavels in februari 2005 in de verkoop gingen die inmiddels allemaal zijn verkocht. De verbindingen met het vasteland zijn  gerealiseerd via fraaie houten bruggen. Door VDM zijn een 24-tal woningen  projectmatig gerealiseerd en een complex van 37 appartementen aan het water is inmiddels ook voltooid. 

In het kader van een nieuw aan te leggen rechtstreekse aansluiting op de Hoofdweg in Harkstede waren nog  minimaal een 13-tal vrije kavels in de plannen opgenomen, waarvan er 11 voor de verkoop bestemd. Met de gemeente was in principe overeenstemming bereikt en verwacht werd dat e.e.a. begin 2009 in procedure zou worden gebracht. Maar uiteindelijk bleek er, mede met het oog op de economische crisis, geen sprake meer van een haalbare propositie. De gemeente heeft nu een nieuw bestemmingsplan Borgmeren 3A vastgesteld, waarin wordt voorzien in 25 bouwkavels, waarvan een aantal aan het water grenzen. De exacte verkaveling in nog niet vastgelegd en wijzigingen in de bestemmingsvlakken zijn nog denkbaar.

Borgmeren 3 A

 

           

Fraaie houten toegangsbruggen naar de bouwkavels en volop bouwactiviteiten in de Borgmeren. 

De 85 vrije kavels die door de gemeente in fase 2 werden aangeboden hebben een oppervlakte varirend van 710 m tot 1625 m met een grondprijs van ruim 132,00 per m voor landgebonden kavels tot 144,00 per m voor kavels met een oeverzone waarin een eigen aanlegsteiger mag worden gebouwd. De goedkoopste kavel kostte 93.300 en de duurste kwam op 232.500.  Dus voor elk wat wils en met een gemiddelde grondprijs van 137,00 per m was de belangstelling dan ook zeer groot. Behalve vrijstaande woningen op deze vrije kavels zijn aan de noordoostoever nog een 37-tal appartementen in drie lagen gerealiseerd.

Op zaterdag 29 januari 2005 was er van 11.00 tot 16.00 uur een zeer druk bezochte informatiemiddag in het gemeentehuis aan de Hoofdweg 10a in Slochteren.  De uitgifte van de kavels startte op zaterdag 28 februari om 10.00 uur in datzelfde gemeentehuis. Tegen betaling van 1.000 kon men een optie nemen op een van de beschikbare kavels. Er werd gewerkt op basis van volgorde van aanmelding. De strijd om de mooiste kavels kreeg veel aandacht door het plaatsen van caravans rond het gemeentehuis, gevolgd door een kort geding over de toewijzingsprocedure. Niet alleen landelijke dagbladen hebben er aandacht aan besteed maar ook de televisie was present en zette Harkstede weer eens landelijk op de kaart.

        

           Van Eilandrijk naar Huizenrijk, met ruimte alom      

sfeervolle villa gebouwd door Bouwbedrijf Van Calkar b.v .    

Het VDM-project (www.vdmwoningen.nl) omvat 20 halfvrijstaande woningen met garage en 4 vrijstaande woningen met garage in fase 3 in de prijsklasse vanaf 212.500,  resp. 282.500 v.o.n. De woningen zijn ontworpen door architectenbureau Auke J. de Vries uit Drachten. De aan het binnenwater gelegen 14 kavels mogen op eigen terrein een steiger aanleggen.

               

VDM-woningen, en vrije sector woningen aan het  water in de Borgmeren 

De realisatie van 25 vrije kavels in de zogenaamde fase 3A, met elk een oppervlakte van ca. 1.000 m is nog een discussiepunt tussen de gemeente en de grondeigenaar, gepensioneerd commercieel/economisch adviseur voor directie, overheid en bedrijfsleven op het Amsterdamse hoofdkantoor van de toen nog grootste internationale bank van ons land. Hij heeft zitting gehad in diverse gemeentelijke commissies, in het algemeen bestuur van een recreatieschap en andere organisaties, is al 25 jaar algemeen adviseur van een grote belangenvereniging van bewoners/eigenaren in Uitgeest, op internet te vinden onder www.avbu.com, en goed ingevoerd in de onroerend branche. Het lag in de bedoeling om in het kader van deze ontwikkeling een topsporthal te realiseren, waarvan de plaatselijke TTV Argus binnen een sponsorconstructie gebruik zou maken. De gemeente wenst hieraan geen medewerking te verlenen en heeft besloten een onteigeningsprocedure te starten. Er werd door de eigenaar en andere belanghebbenden beroep aangetekend tegen het bestemmingsplan bij de Raad van State. Deze heeft het bestemmingsplan goedgekeurd. Tegen de onteigening loopt nog een AWB procedure en een onteigening zal voorts met een beroep op zelfrealisatie worden aangevochten.

 De volgende fase 3A met ontsluiting naar de Hoofdweg        

Het is de bedoeling van de grondeigenaar om woon/werk woningen en kangeroe woningen in traditionele bouw (n bouwlaag met kap) in het bovenste marktsegment te realiseren in overeenstemming met de wensen van gegadigden. Een attractief variabel basisontwerp voor een dergelijke Borglandvilla met erg veel privacy en optimaal woongenot zowel in de binnen- als buitenruimte is beschikbaar. Een gedeeltelijk verwarmd en overdekt terras en een loggia behoren tot de mogelijkheden. Er zal plaats zijn voor een dubbele garage en extra parkeerruimte voor gasten. Door onderkeldering kan een hobby/recreatieruimte van bijna 200 m beschikbaar komen. 

 
                     Basisschets Borglandvilla                
                   
De bouwexploitatie zal alsdan worden verzorgd door het lokale aannemersbedrijf Van Calkar BV. (www.vancalkar.nl), aangesloten bij de NVOB. Een vrijwel permanente bouwbegeleiding zal een optimale prijs/kwaliteit verhouding garanderen.  Belangstellenden kunnen contact opnemen via info@borgmeren.com en/of bouwbedrijf@vancalkar.nl.  

  Bouwbedrijf Van Calkar ook op de Borgmeren